Afdeling GroenLinks Oost Achterhoek

Afdeling GroenLinks Oost Achterhoek, bundeling van krachten

De afdelingen van GroenLinks Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk bundelen hun krachten en pakken bestuurlijke taken en werkzaamheden gezamelijk aan. 

Vanuit het provinciaal en landelijk bestuur is voor het vormen van een nieuwe afdeling groen licht gegeven.

Het (eerste) bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Vanuit Aalten: Henk Kok, voorzitter

Vanuit Winterswijk: Tineke Zomer, secretaris

Vanuit Berkelland: Natasha Kolbeek, penningmeester

De eerste/oprichtingsvergadering voor alle GroenLinks leden zal binnenkort gehouden worden (let ook op de publicatie hierover op de Facebook - pagina van GroenLinks Oost Achterhoek)