GroenLinks Oost-Achterhoek (Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk heeft momenteel 126 leden. We hebben twee raadsleden in de gemeenteraad van Berkelland en maken daar voor de raadsperiode 2018 – 2022 onderdeel uit van de oppositie. We hebben twee raadsleden in gemeenteraad van Winterswijk en maken daar voor de raadsperiode 2018-2022 onderdeel uit van de coalitie. In het college van B en W van Winterswijk is Bert Frings onze wethouder.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

Henk S. Kok : Bestuursvoorzitter

Rick Hulshof : Bestuurssecretaris

Jelle Wierda : Penningmeester

Maarten Reuvekamp : Bestuurslid

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van ledenvergaderingen waarin leden o.a. de mogelijkheid krijgen mede het beleid van de afdeling te bepalen, het gemeentelijk verkiezingsprogramma vast te stellen, de kandidatenlijst voor de raad vast te stellen, e.d.

Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de partij en de organisatie van activiteiten om de partij en haar standpunten bij het publiek bekend te maken.

De raadsfracties van Berkelland en Winterswijk zorgen voor een fractiebericht waarin periodiek verantwoording wordt afgelegd van het doen en laten van de fracties in de Berkellandse en Winterswijkse gemeenteraad.